Curvas de carga

Denomínase curva de carga dunha subministración á representación temporal do consumo de enerxía eléctrica, ou da potencia demandada que produce nas súas instalacións.