Dereitos de extensión

Pagamento a realizar a empresa distribuidora pola infraestrutura eléctrica.