Discriminación horaria

Mecanismo que consiste en separar, mediante os contadores axeitados, os consumos de enerxía en períodos ou espazos de tempo previamente establecidos pola Administración (horas punta, val, chairo, días pico ao ano, días altos ao ano, etc.).