Enganche

Conexión dunha instalación á rede a través da acometida.