Equipo de control

Aquel que ten por misión controlar a potencia contratada (I.C.P.) ou medir a potencia demandada (maxímetro).