Estimación de consumo

Consumos que se atribúen a unha subministración, nun período de tempo considerado, cando non se coñecen os seus consumos reais para a súa facturación. Calcúlase en función dos históricos de consumos do mesmo período do ano anterior, se os houber, e en todo caso cumprindo coa Resolución Ministerial do 14 de maio de 2009, modificada pola do 24 de maio de 2011.