Facturación de acceso

Operacións polas cales a empresa distribuidora calcula e especifica as cantidades debidas polo uso das redes de distribución por parte de clientes e xeradores.