Flutuación de tensión

Producidas por variacións periódicas ou series de cambios aleatorios na tensión da rede eléctrica. A súa duración vai dende varios milisegundos ata os dez segundos e cunha amplitude non superior ao 10% do valor nominal.