Fuga de corrente

Derivación da corrente por camiños distintos aos fíos activos provocada, xeralmente, por unha deterioración do illamento do condutor.