Fusible

Elemento de protección nas instalacións que se utiliza para protexelas das sobreintensidades causadas por curtocircuítos.