Instalación de extensión

Aquela que é necesario realizar, a partir das instalacións existentes, para atender unha nova subministración ou a ampliación dalgunha xa existente.