Instalación de xeración de electricidade

Unha instalación que se compón dun ou máis módulos de xeración de electricidade e, no seu caso, dunha ou varias instalacións de almacenamento de enerxía que inxectan enerxía á rede, conectados todos eles a un punto da rede a través dunha mesma posición.