Instalación interior

Conxunto de circuítos que, partindo do cadro de distribución, leva a enerxía eléctrica aos diferentes puntos de utilización.