Instalacións receptoras do cliente

Aquela que, alimentada por unha rede de distribución ou por unha fonte de enerxía propia, ten como finalidade principal a utilización da enerxía eléctrica.