Interruptor diferencial

Aparato encargado de protexer persoas e cousas contra os contactos indirectos.