Interruptor xeral automático (I.G.A.)

Aparato utilizado como interruptor de protección xeral de todos os circuítos dunha subministración.