Lectura das subministracións por telemedida

As subministracións cualificadas cuxos contadores son de tipo 1 ou de tipo 2 lense nos primeiros días de cada mes utilizando a telelectura, é dicir, os equipos de medida envían as medidas ás empresas eléctricas sen necesidade de ir ler por vía telefónica.