Limitador

Tamén chamado interruptor de control de potencia (I.C.P.). Limita a potencia máxima que se pode utilizar nunha subministración, de acordo co contrato.