Liña repartidora

Parte da instalación en baixa tensión que enlaza unha caixa xeral de protección coas derivacións individuais que alimenta.