Local de centralización de contadores

Lugar dotado dunhas características determinadas, e que se utiliza para a colocación dos contadores dun mesmo edificio. Segundo o número de subministracións dun edificio, pode ser único ou existir máis dun.