Maxímetro

Aparato de medida da potencia máxima rexistrada durante un período de integración de 15 minutos.