Medida directa

Método de medida no que o valor dunha magnitude a medir se obtén directamente.