Medida indirecta

Método de medida no que o valor dunha magnitude se obtén a partir de medicións efectuadas por métodos de medida directos doutras magnitudes ligadas á magnitude a medir mediante unha relación coñecida.