Ohmio

Unidade de medida da resistencia eléctrica que nos indica a dificultade que opón un condutor ao paso da corrente eléctrica. O seu símbolo é a letra grega omega.