Permiso de acceso

Aquel que se outorga para o uso da rede á que se conecta unha instalación de produción de enerxía eléctrica, almacenamento para posterior inxección á rede, consumo, distribución ou transporte. O permiso de acceso será emitido polo xestor da rede.