Permiso de conexión a un punto da rede

Aquel que se outorga para poder conectar unha instalación de produción de enerxía eléctrica, almacenamento para posterior inxección á rede, consumo, distribución ou transporte a un punto concreto da rede de transporte ou, no seu caso, de distribución. O permiso de conexión será emitido polo titular da rede.