Petición de subministración

Solicitude realizada á empresa por parte dun ou varios clientes, para un lugar concreto e unha ou máis instalacións determinadas, co fin de obter subministración de enerxía eléctrica ou de modificar a xa existente.