Póliza de aboamento

Documento oficial do contrato entre cliente e empresa para a subministración de enerxía eléctrica.