Potencia de conexión

Potencia máxima admisible da Acometida (enlace entre o punto de entrega ao cliente e a rede de distribución).