Potencia instalada

É a suma das potencias nominais dos aparatos de consumo dese cliente.