Potencia nominal

Potencia máxima que demanda un receptor en condicións normais de uso. É obrigatorio que conste na chapa de características do aparato.