Potencia

Nos aparatos eléctricos, defínese como a capacidade destes para producir traballo. Tamén se define como a cantidade de traballo realizado na unidade de tempo. A unidade de medida é o Vatio (W) ou o Quilovatio (kW).