Resistencia eléctrica

É a maior ou menor oposición que ofrece un condutor a ser atravesado pola corrente eléctrica. A unidade de medida é o ohmio.