Sistema de protección

Aquel que impide os efectos das sobreintensidades e sobretensións que por distintas causas poden producirse nas redes.