Sobrecarga

Dise que nun circuíto ou instalación hai sobrecarga ou está sobrecargada cando a suma da potencia dos aparatos que están a el conectados é superior á potencia para a cal está deseñado o circuíto da instalación.