Sobretensión (nunha rede)

Toda tensión entre un condutor de fase e terra ou entre dous condutores de fase, cuxos valores de crista superan o valor de crista da tensión máis elevada para o material.