Subministración baixa tensión

Aquela cuxa tensión nominal de alimentación é inferior ou igual a 1000 V.