Subministración eventual

Aquela que se realiza cunha duración inferior a doce meses para un fin concreto, transitorio e esporádico como os provisionais por obra, feiras ou outros, circunstancia que se deberá consignar no contrato.