Subministración tempada

Aquela que se realiza cunha duración inferior a doce meses de forma repetitiva anualmente, tanto en alta tensión coma en baixa tensión, coa excepción nesta última tensión daquelas subministracións cuxo uso sexa o de vivenda.