Tarifa

Regularización das cantidades que un cliente ten que pagar polo uso da electricidade.