Tensión nominal

Aquela para a que foi previsto o funcionamento dun equipo.