Tensión

Diferenza de potencial eléctrico que ten que existir entre os bornes de conexión ou entre dúas partes activas dunha instalación, para que a corrente eléctrica circule pola devandita instalación.