Termo de enerxía

É o produto de multiplicar a enerxía consumida durante un período de facturación polo prezo do termo de enerxía unitario (euro/kWh).