Termo de potencia

É o resultado de multiplicar a potencia a facturar polo prezo do termo de potencia unitario (euro/kW e mes).