Titular de contrato

Persoa ou empresa que é titular da instalación eléctrica receptora e que é titular desta ante a Delegación de Industria competente.