Xestor da rede augas arriba, respecto doutro

Aquel encargado de xestionar a rede que se conecta á rede deste último mediante elementos que se sitúan en niveis de tensión superiores, ou iguais sempre que o devandito elemento estea situado con anterioridade ao avance habitual no sentido da corrente eléctrica. A tal efecto, por sentido habitual da corrente entenderase aquel que permite a alimentación aos consumidores de menor tensión dende niveis de tensión superiores ou iguais.