Evita as imprudencias! Observa as normas básicas de seguridade ante infraestruturas eléctricas

Distribución de electricidade

A electricidade forma parte esencial das nosas vidas, pero non podemos esquecer que debemos tomar certas precaucións para evitar situacións de risco. Dende UFD, queremos darche uns consellos para que as infraestruturas eléctricas non sexan causa de ningún incidente.