Intenta imaxinalo…

Transición enerxética

Co obxectivo de impulsar a transformación das redes eléctricas de forma coordinada co resto dos operadores europeos, UFD participa no proxecto OneNet, unha importante iniciativa impulsada pola Comisión Europea, a través do Programa Marco Horizon 2020, que traballa na integración dos actores da rede eléctrica en toda Europa.

Intenta imaxinalo… unha rede eléctrica para Europa, apoiada por unha única arquitectura de tecnoloxías da información, capaz de responder ás novas demandas dos consumidores e afrontar os retos da transición enerxética.

O obxectivo é crear sinerxías na operación da rede e optimizar o sistema enerxético no seu conxunto, maximizando a capacidade do consumidor para participar no mercado, respondendo a retos como a integración eficiente dos recursos enerxéticos distribuídos (demanda, almacenamento, vehículo eléctrico, xeración renovable e distribuída…), o desenvolvemento dun modelo de distribución máis descentralizado, dinámico e flexible, ou unha maior dixitalización da xestión da rede.

Para participar neste proxecto, UFD está a contar coa colaboración voluntaria de diferentes organismos e empresas, como o Concello de Alcalá de Henares, Metalúrgica Madrileña, HERA Holding, Caramelos Fiesta e Roca Sanitario, cuxa implicación é unha clara mostra do interese que proxectos coma este suscitan na sociedade.

Queres saber como será a distribución eléctrica do futuro en Europa?

Dálle ao play!