Apostamos por unha rede integrada, optimizada e máis flexible!

Distribución de electricidade

As redes eléctricas estanse transformando para responder aos retos que presenta a transición enerxética e as novas demandas dos consumidores. A integración eficiente dos recursos enerxéticos distribuídos (demanda, almacenamento, vehículo eléctrico, xeración renovable e distribuída…) supón un reto e require desenvolver un modelo de distribución máis descentralizado, dinámico e flexible, o cal pasa por unha maior dixitalización da xestión da rede e das relacións cos devanditos recursos.

Co obxectivo de impulsar estes cambios de forma coordinada co resto de operadores europeos, UFD participa no proxecto OneNet, unha importante iniciativa impulsada pola Comisión Europea a través do Programa Marco Horizon 2020, que traballa na integración dos actores da rede eléctrica en toda Europa para crear sinerxías na súa operación e lograr así optimizar o sistema enerxético no seu conxunto, maximizando a capacidade do consumidor para participar no mercado.

Para conseguilo, realizaranse demostracións a grande escala de servizos de rede innovadores, que estarán coordinadas entre máis de 70 empresas e entidades de diferentes países. UFD participará na demostración española, formando parte do consorcio xunto con OMIE, o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), a Universidad de Comillas e outras empresas do sector.

O piloto de UFD consistirá en desenvolver un mercado de servizos de flexibilidade, contratados e activados polo distribuidor segundo as necesidades das infraestruturas, conseguindo unha rede máis optimizada e unha maior penetración de xeración distribuída e renovable.

Descubre máis sobre o proxecto aquí.

Estamos a construír as redes eléctricas do futuro!