Complemento por enerxía reactiva

Recarga ou desconto porcentual aplicado sobre a totalidade da facturación básica, en función do consumo de enerxía reactiva.